Tarieven

Onze praktijk is aangesloten bij Fydee Vitae. Fydee Vitae heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u recht heeft op vergoeding van uw behandeling / begeleiding door ons, declareren wij onze geleverde zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent dan hanteren wij de volgende tarieven:

Tarieven fysiotherapie

Behandeling fysiotherapie 42,50 euro
Behandeling manuele therapie 52,50 euro
Telefonische zitting 34,00 euro
Intake en onderzoek 52,50 euro
Intake, onderzoek en behandeling 91,00 euro
Behandeling fysiotherapie aan huis 52,50 euro

Additionele bijdrage van €4,50 per uitgevoerde behandeling

Deze bijdrage vervangt de kosten welke wij maken om onze behandelingen überhaupt uit te kunnen voeren. Een behandeling kan bestaan uit, of is een combinatie van: behandeling, training, advies, coaching en begeleiding. De definitie van een behandeling komt terug in de definitie van het fysiotherapeutisch handelen, welke is opgesteld door onze beroepsvereniging, het KNGF. Deze definitie is als volgt: De fysiotherapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan cliënten met klachten of problemen aan het houding en bewegingsapparaat. Hij toont professioneel gedrag naar de stand van het vakgebied. Hij verzamelt en interpreteert gegevens, zodat hij in het screenings-, diagnostische en therapeutische proces volgens de principes van EBP beslissingen neemt binnen de grenzen van het beroep. Hij verleent up-to-date, effectieve, curatieve en preventieve zorg op ethisch verantwoorde wijze.

Een behandeling bestaat dus uit het gedrag en het handelen van de fysiotherapeut, het fysiotherapeutisch handelen. Een behandeling wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van additionele producten en diensten waarvoor een additionele bijdrage in rekening wordt gebracht. Het gebruik of toepassen van deze additionele producten en diensten binnen een behandeltraject (kunnen) zijn:

  • verbruiksmateriaal zoals huidreinigingsmiddelen, tape, braces, dry needling materiaal en massage-creams.
  • trainingsmateriaal zoals elastische banden in het kader van thuistraining.
  • het gebruik maken van trainingsapparatuur door de praktijk ter beschikking gesteld.
  • het verbruik van linnengoed.

Deze bijdrage wordt maandelijks per (digitale) factuur aan de klant in rekening gebracht. Deze factuur kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.